BIOREZONANČNÍ METODA BICOM

Vážení klienti, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout v Solném království kromě solné jeskyně a masáží také biorezonanční metodu Bicom.

Na našich stránkách uvádíme pouze nejzákladnější informace o této výborné metodě. Domníváme se, že je zbytečné, abychom zde opisovali mnoho různých informací, které jsou dostupné na oficiálních stránkách. Proto pokud se budete chtít dozvědět více, podívejte se přímo na www.bicom-optima.cz.

Biorezonanční metodu Bicom Vám poskytne na našem pracovišti certifikovaná terapeutka.

Objednat se můžete na telefonu 739 104 757.

CO JE BIOREZONANCE?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody do oblasti tzv. „alternativní medicíny“. Je to speciální diagnostický a terapeutický postup, nový směr v celostní medicíně, jehož teoretické základy spočívají v nejnovějších poznatcích biofyziky, jejichž základem je kvantová fyzika. Podle poznatků kvantové fyziky patří ke každé částici hmoty také elektromagnetické pole, tedy ke každé buňce, ke každému orgánu a také každému patogenu. Každá substance má tedy podle své vlastnosti určitou typickou frekvenci se zcela individuální charakteristikou.

Přístroj BICOM pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorců, které upravuje a vrací zpět. Následně se organismus dostává opět do rovnováhy a je dále schopen si se zátěžovými látkami poradit sám.

JAK BIOREZONANCE FUNGUJE?

Biorezonance je bezbolestná metoda, která pomocí elektrod porovnává frekvenci orgánů pacienta s testovacím frekvenčním vzorkem zdravého orgánu. Tak dokáže včas odhalit oslabený nebo postižený orgán ještě dříve než se objeví nemoc. Obdobným způsobem dokáže oslabený orgán i posílit. Pomocí elektrody vyšle do těla pacienta optimální frekvenci, která odpovídá zdravému orgánu, tím orgán posílí a zreguluje jeho činnost. Pomocí biorezonanční metody Bicom lze zjistit příčiny zdravotních problémů, jako jsou viry, bakterie, plísně, paraziti,nejrůznější druhy alergenů, ale i těžké kovy, chemickou zátěž a jiné energetické blokády v těle pacienta a určit kde se v těle vyskytují. Umožňuje také zjistit, který orgán je energeticky podhodnocený a určit příčinu. 

VIDEA VYBRANÝCH TERAPIÍ

CENÍK

BIOREZONANCE Cena*
Vstupní návštěva a základní analýza (2 − 2,5 hodiny)** 1 800 Kč
Následná biorezonanční kůra
− 1 hodina
− 2 hodiny
 
900 Kč
1 600 Kč
Podpora hubnutí pomocí biorezonance − 1 návštěva
Intenzivní podpora hubnutí −  5 návštěv
Harmonizační terapie
Detoxikace
900 Kč
4 100 Kč
1 000 Kč
1 300 Kč
Terapie „Přestat kouřit“ doplněná o další podpůrné kůry
k odblokování psychického zatížení
1 700 Kč
Speciální čip k prodloužení účinku terapie 100 Kč

* Všechny ceny jsou pouze orientační a jsou uvedeny včetně DPH. Cena nezahrnuje doplňky stravy.
** Během úvodního sezení zjistíme anamnézu, provedeme analýzu a harmonizaci oslabených orgánů, zátěží a alergií.Nastavíme individuální plán, cca 5 návštěv.

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Cena*
Jednorázová konzultace 650 Kč
1 hodina konzultace + 3 měsíce kontakt s poradcem e-mailem 1 200 Kč
Následná konzultace a převážení 400 Kč
Analýza prvků z vlasů 2 900 Kč
Barevná typologie (12 typů) 500 Kč
Analýza pleti přístrojem SAM 500 Kč

* Všechny ceny jsou pouze orientační a jsou uvedeny včetně DPH. Cena nezahrnuje doplňky stravy.