PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  Na pobyt v solné jeskyni přispívá z fondu prevence zpravidla ve výši 500 Kč. Podmínkou pro čerpání finančních příspěvků je členství v Klubu pevného zdraví. Více informací: http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky-z-fondu-prevence

  Pro členy Klubu pevného zdraví nabízí VZP ve spolupráci se Solným královstvím v Králově Dvoře, Plzeňská 162 slevu na vstup do solné jeskyně a to:
  1. Jednorázový vstup do solné jeskyně ve výši 15 %.
  2. Permanentky na vstup do solné jeskyně ve výši 10 %.

  Členové KPZ budou moci slevy na vstupném do solné jeskyně v Solném království čerpat i opakovaně. Při uplatnění slevy v Solném království je nutné předložit platnou Kartu člena Klubu pevného zdraví. Slevy není možné kombinovat nebo sčítat s dalšími slevami poskytovanými Solným královstvím, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí Solného království. Informace na: www.vzp.cz/kpz popř. www.klubpevnehozdravi.cz.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
  Přispívá na pobyt v solné jeskyni v rámci programu Bonus Plus. Více informací na www.cpzp.cz nebo http://www.cpzp.cz/bonus/index.php?id=14 .
 • Vojenská zdravotní pojišťovna.
  Pojišťovna přispívá na pobyt v solné jeskyni -„Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty". Tento příspěvek do výše 400,- Kč za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku včetně dne data narození na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty. K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:
  1. Žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu www.vozp.cz, nebo získat na pobočce VoZP ČR).
  2. Originál dokladu o úhradě.
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
  Příspěvek na pobyt v solné jeskyni není v současné době poskytován. Pokud je poskytován, je zařazen do Programu prevence. Doporučujeme Program prevence na internetových stránkách ZPMV sledovat, protože v průběhu roku může docházet k jeho změnám.

  Informace o Programu prevence 2014 naleznete na www.zpmvcr.cz v sekci Pojištěnci. www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/preventivni-programy/.
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
  Pojišťovna přispívá na pobyt v solné jeskyni pouze klientům zaregistrovaným do kreditního systému VITAKONTO. Z výběru mnoha programů čerpání VITAKONTA sem patří například programy na podporu zdravého životního stylu, ze kterých klienti mohou čerpat příspěvek na rekondiční a rehabilitační aktivity, které zahrnují i příspěvek na pobyt v solné jeskyni. Pro více informací kontaktujte informační linku OZP 261 105 555 nebo i svou Asistenční službu OZP případně odkaz: www.ozp.cz